Opinie osób niepalących na temat osób palących papierosy

38,8% ankietowanych, którzy nie palą papierosów twierdzi, że palacze to ludzie tzw. „słabej woli”, nie potrafiący zerwać z nałogiem. Opinii takiej zdecydowanie przeciwstawia się 6,1% abstynentów (Tabela 1).

Tabela 1 – Opinie osób niepalących na temat osób palących papierosy

Niektórzy   twierdzą, iż osoby palące papierosy to ludzie o tzw. „słabej woli”, nie   potrafiący zerwać z nałogiem. A jakie jest Twoje zdanie na ten temat – czy   zgadzasz się z tą opinią?

N

%

Zdecydowanie tak

28

28,6

Raczej tak

38

38,8

Raczej nie

17

17,3

Zdecydowanie nie

6

6,1

Nie wiem

9

9,2

Ogółem

98

100,0

W niniejszej pracy zainteresowano się także zasobem posiadanych przez młodzież informacji, dotyczących szkodliwości palenia tytoniu.

Tabela 2 – Opinie na temat szkodliwości palenia papierosów

Uczniowie

Mówi się, że palenie   papierosów szkodzi zdrowiu. Czy zgadzasz się z tą opinią, czy też się z nią   nie zgadzasz?

Ogółem

zdecydowanie zgadzam się

raczej zgadzam się

raczej nie zgadzam się

zdecydowanie nie zgadzam się

nie wiem

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

N

%

Palący

15

14,9

3

21,4

1

100,0

1

100,0

1

50,0

21

17,6

Niepalący

86

85,1

11

78,6

1

50,0

98

98,4

Ogółem

101

100,0

14

100,0

1

100,0

1

100,0

2

100,0

119

100,0

Analiza zebranych wyników wykazała, że osoby niepalące posiadają istotnie większą wiedzę na temat szkodliwości palenia. Okazuje się bowiem, że w grupie osób, które zdecydowanie opowiedziały się za szkodliwym wpływem nikotyny na zdrowie, aż 86 (czyli 85,1%) stanowią osoby niepalące. Natomiast wśród osób palących uważa tak zaledwie 15 osób, czyli 14,9%. Podobnie jest w przypadku osób, które raczej zgadzają się z opinią o negatywnym wpływie papierosów na zdrowie człowieka. Tutaj również w zdecydowanej przewadze są osoby niepalące, przy czym należy zwrócić uwagę na wyższy procent takiej właśnie odpowiedzi wśród osób palących – 21,4%. Z opinią tą raczej nie zgadzają się lub zdecydowanie nie zgadzają się osoby wywodzące się z grupy osób palących.

Jak wynika z powyższego, powodem dla którego młodzi ludzie palą papierosy jest to, że nie chcą oni czuć się inni, gorsi przebywając w towarzystwie palących koleżanek i kolegów. Dotyczy to jedynie młodzieży pochodzącej ze środowiska miejskiego. Może to być wynikiem tego, że młodzież w mieście ma zdecydowanie większy wybór atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu w gronie znajomych i poza domem – w kawiarniach, w dyskotece czyli w miejscach gdzie palenie papierosów jest bardzo powszechne.

Natomiast w środowisku wiejskim, palenie papierosów jest skutecznym środkiem na polepszenie koncentracji. Można to tłumaczyć w ten sposób, że młodzież wiejska, ma zazwyczaj dużo obowiązków pozaszkolnych związanych z prowadzeniem przez rodzinę gospodarstwa rolnego, będącego niekiedy jej jedynym źródłem utrzymania się. Dlatego też mniej czasu mogą poświęcić na naukę niż dzieci w mieście.

Potwierdza się przypuszczenie, że środowisko rówieśnicze ma wpływ nikotynizowanie się młodzieży. Dotyczy to w szczególnej mierze osób charakteryzujących się nadmierną zależnością, niską samooceną, mających problem z autorytetami. Poza tym uczniowie palący uważają siebie za bardziej dorosłych, samodzielnych. Myślę, że chcą imponować otoczeniu nieskrępowanymi zwyczajami i pozorami samodzielności. Natomiast osoby niepalące, wykazują postawę prozdrowotną. Dotyczy o zarówno młodzieży ze środowiska wiejskiego jak i miejskiego. Ochrona własnego zdrowia jest tym powodem, dla którego pozostają oni w nikotynowej abstynencji. Nie widzą powodów, dla których warto byłoby palić papierosy. Abstynenci wskazują również, że nałóg palenia jest kosztownym nałogiem. W opinii niepalących, palacze uchodzą za osoby pozbawione tzw. „silnej woli”, dzięki której byliby w stanie zerwać z nałogiem. Bez niej pozostają w szponach nałogu, a w miarę jego rozwoju, staje się on ważną rzeczą w ich życiu, ośrodkiem szczególnej uwagi i obiektem emocji.

Analiza zebranych wyników wykazała także, że osoby niepalące posiadają istotnie większą wiedzę na temat szkodliwości palenia.

Jedna myśl nt. „Opinie osób niepalących na temat osób palących papierosy

Możliwość komentowania jest wyłączona.