Opinie osób niepalących na temat osób palących papierosy

38,8% ankietowanych, którzy nie palą papierosów twierdzi, że palacze to ludzie tzw. „słabej woli”, nie potrafiący zerwać z nałogiem. Opinii takiej zdecydowanie przeciwstawia się 6,1% abstynentów (Tabela 1).

Tabela 1 – Opinie osób niepalących na temat osób palących papierosy

Niektórzy   twierdzą, iż osoby palące papierosy to ludzie o tzw. „słabej woli”, nie   potrafiący zerwać z nałogiem. A jakie jest Twoje zdanie na ten temat – czy   zgadzasz się z tą opinią?

N

%

Zdecydowanie tak

28

28,6

Raczej tak

38

38,8

Raczej nie

17

17,3

Zdecydowanie nie

6

6,1

Nie wiem

9

9,2

Ogółem

98

100,0

W niniejszej pracy zainteresowano się także zasobem posiadanych przez młodzież informacji, dotyczących szkodliwości palenia tytoniu.

Tabela 2 – Opinie na temat szkodliwości palenia papierosów

Uczniowie

Mówi się, że palenie   papierosów szkodzi zdrowiu. Czy zgadzasz się z tą opinią, czy też się z nią   nie zgadzasz?

Ogółem

zdecydowanie zgadzam się

raczej zgadzam się

raczej nie zgadzam się

zdecydowanie nie zgadzam się

nie wiem

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

N

%

Palący

15

14,9

3

21,4

1

100,0

1

100,0

1

50,0

21

17,6

Niepalący

86

85,1

11

78,6

1

50,0

98

98,4

Ogółem

101

100,0

14

100,0

1

100,0

1

100,0

2

100,0

119

100,0

Analiza zebranych wyników wykazała, że osoby niepalące posiadają istotnie większą wiedzę na temat szkodliwości palenia. Okazuje się bowiem, że w grupie osób, które zdecydowanie opowiedziały się za szkodliwym wpływem nikotyny na zdrowie, aż 86 (czyli 85,1%) stanowią osoby niepalące. Natomiast wśród osób palących uważa tak zaledwie 15 osób, czyli 14,9%. Podobnie jest w przypadku osób, które raczej zgadzają się z opinią o negatywnym wpływie papierosów na zdrowie człowieka. Tutaj również w zdecydowanej przewadze są osoby niepalące, przy czym należy zwrócić uwagę na wyższy procent takiej właśnie odpowiedzi wśród osób palących – 21,4%. Z opinią tą raczej nie zgadzają się lub zdecydowanie nie zgadzają się osoby wywodzące się z grupy osób palących.

Jak wynika z powyższego, powodem dla którego młodzi ludzie palą papierosy jest to, że nie chcą oni czuć się inni, gorsi przebywając w towarzystwie palących koleżanek i kolegów. Dotyczy to jedynie młodzieży pochodzącej ze środowiska miejskiego. Może to być wynikiem tego, że młodzież w mieście ma zdecydowanie większy wybór atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu w gronie znajomych i poza domem – w kawiarniach, w dyskotece czyli w miejscach gdzie palenie papierosów jest bardzo powszechne.

Natomiast w środowisku wiejskim, palenie papierosów jest skutecznym środkiem na polepszenie koncentracji. Można to tłumaczyć w ten sposób, że młodzież wiejska, ma zazwyczaj dużo obowiązków pozaszkolnych związanych z prowadzeniem przez rodzinę gospodarstwa rolnego, będącego niekiedy jej jedynym źródłem utrzymania się. Dlatego też mniej czasu mogą poświęcić na naukę niż dzieci w mieście.

Potwierdza się przypuszczenie, że środowisko rówieśnicze ma wpływ nikotynizowanie się młodzieży. Dotyczy to w szczególnej mierze osób charakteryzujących się nadmierną zależnością, niską samooceną, mających problem z autorytetami. Poza tym uczniowie palący uważają siebie za bardziej dorosłych, samodzielnych. Myślę, że chcą imponować otoczeniu nieskrępowanymi zwyczajami i pozorami samodzielności. Natomiast osoby niepalące, wykazują postawę prozdrowotną. Dotyczy o zarówno młodzieży ze środowiska wiejskiego jak i miejskiego. Ochrona własnego zdrowia jest tym powodem, dla którego pozostają oni w nikotynowej abstynencji. Nie widzą powodów, dla których warto byłoby palić papierosy. Abstynenci wskazują również, że nałóg palenia jest kosztownym nałogiem. W opinii niepalących, palacze uchodzą za osoby pozbawione tzw. „silnej woli”, dzięki której byliby w stanie zerwać z nałogiem. Bez niej pozostają w szponach nałogu, a w miarę jego rozwoju, staje się on ważną rzeczą w ich życiu, ośrodkiem szczególnej uwagi i obiektem emocji.

Analiza zebranych wyników wykazała także, że osoby niepalące posiadają istotnie większą wiedzę na temat szkodliwości palenia.

1 myśl w temacie “Opinie osób niepalących na temat osób palących papierosy

Możliwość komentowania jest wyłączona.