Wykolejenie społeczne – definicja

Według Cz. Czapów, współtwórcy polskiej szkoły pedagogiki resocjalizacyjnej „wykolejenie społeczne” obejmuje[1]:

  • manifestacje polegające na czynnościach sprzecznych z normami strzegącymi interesów społeczeństwa oraz tych systemów społecznych i instytucji, które warunkują istnienie kultury;
  • stany osobowościowe stanowiące podłoże zaburzeń w zachowaniu zgodnym z tymi normami;
  • przyczyny tych zaburzeń.

[1] Cz. Czapów, Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1978, s. 112